Regulamin konkursu

Regulamin konkursu organizowanego przez VIAVAC Polska Sp. z o.o., Catchshift Sp. z o.o. oraz Jekko Polska Sp. z o.o.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest VIAVAC Polska Sp. z o.o., Catchshift Sp z o.o. oraz Jekko Polska Sp. z o.o., zwane dalej „Organizatorami” z siedzibami pod adresem ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn i kolejno numerami NIP: 9231695225 (VIAVAC Polska Sp. z o.o.), 9231703597 (Jekko Polska Sp. z o.o.), 9231720420 (Catchshift Sp. z o.o.).
 1. Konkurs ma na celu promocję Organizatorów wśród klientów i potencjalnych klientów.
 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne reprezentujące firmy, które otrzymały od Organizatorów kalendarz z QR kodem.
 2. Uczestnik musi ukończyć 18 lat przed datą rozpoczęcia konkursu.
 3.  W konkursie mogą uczestniczyć jedynie Klienci firm VIAVAC Polska sp. z o.o., Catchshift sp. z o.o., Jekko Polska sp. z o.o.
 • 3. Zasady konkursu
 1. Klienci otrzymujący kalendarz z kodem QR zachęcani są do zeskanowania kodu QR za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera i wejścia na dedykowaną stronę internetową (dalej zwana „Landing Page”) dostępną pod adresem https://zurawie.jekko.com.pl/u/konkursviavac.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi kliknąć jeden z trzech linków dedykowanych markom Jekko, VIAVAC lub Catchshift podanych na Landing Page’u: „wystaw opinię Google i weź udział w losowaniu”.
 3. Kliknięcie w link spowoduje otwarcie nowej karty w przeglądarce internetowej na której należy wystawić opinię o jednej z firm: Jekko, VIAVAC lub Catchshift.
 4. W ostatnim kroku należy wypełnić formularz na stronie („Landing Page”), podając treść zamieszczonej w Google opinii oraz nazwę użytkownika (dozwolone jest również załączenie zrzutu ekranu z dodaną opinią).
 5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, używając jednego unikalnego zestawu danych.
 6. Wszystkie dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 7. Konkurs trwa od 15.12.2023 r. do 31.03.2024 r.
 • 4. Nagroda
 1. Pośród uczestników, którzy wystawili opinię oraz prawidłowo wypełnili formularz znajdujący się na Landing Page, zostanie losowo wybrany jeden zwycięzca.
 2. Nagrodą w Konkursie jest voucher weekendowy dla dwóch osób w Zamku Topacz na Dolnym Śląsku (https://www.zamektopacz.pl/).
 3. Voucher upoważnia zwycięzcę do zrealizowania go w Zamku Topacz do 31.12.2024 r. z wyłączeniem okresów: Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra.
 4. Nagroda w postaci vouchera zawiera:
  • pokój Grand Delux w głównym budynku Zamku
  • dwa noclegi
  • codzienne śniadania
  • dwie kolacje dwudaniowe a’la carte
  • wybrany 60 minutowy masaż dla 2 osób
  • nielimitowany dostęp do strefy SPA (basen oraz strefa saun)
  • bezpłatny parking
 5. Szczegóły dotyczące realizacji vouchera zostaną ustalone i przekazane zwycięzcy przez Organizatora.
 • 5. Sposób losowania
 1. Losowanie zostanie przeprowadzone wśród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki opisane w §3.
 2. Losowanie odbędzie się 05 kwietnia 2024 r. w siedzibie Organizatorów.
 3. Losowanie będzie przeprowadzone w sposób zapewniający równe szanse każdemu uczestnikowi.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i/lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty losowania.
 • 6. RODO i przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu są Organizatorzy.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych, o ile uczestnik wyraził na to zgodę.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w konkursie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora Danych, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z dostępem do Landing Page.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na dedykowanej stronie internetowej Oragnizatora tj. na Landing Page.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie konkursowej.
 6. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.