Najczęściej popełniane błędy podczas montażu okien

Opublikowano dnia 15 lutego 2021 Kategoria:

Błędy popełniane przy montażu okien mogą zniweczyć zarówno ostateczny efekt wizualny jak i funkcjonalności danego produktu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, mankamentem nie jest jedynie samo nieprawidłowe obsadzenie skrzydła okiennego. Oto najczęściej spotykane błędy, do których dochodzi podczas montażu.
Nieprawidłowy montaż okien kojarzy się głównie z niewłaściwym określeniem wymiarów, balansu skrzydła i brakiem wszystkich niezbędnych otworów. Kluczowym problemem jest jednak częsty brak wiedzy ze strony sprzedawców. Handlowcy przyjmujący zamówienia często nie znają procesu od strony praktycznej. W efekcie brak im spojrzenia przestrzennego, umiejętności swoistej wizualizacji pomieszczenia czy przewidzenia potencjalnych problemów jeszcze zanim powstaną.
Jakie są najczęściej spotykane błędy w zakresie montażu okien?
Niewłaściwe wymiarowanie
To kluczowa kwestia podczas przygotowań do całego procesu. Zbyt duże okno względem ościeży z założenia ogranicza możliwości manewru. Sytuacja odwrotna – zbyt małe rozmiary – przekładają się na nadmierną wolną przestrzeń. Dodatkowo należy uwzględnić nie tylko sam wymiar okna, ale również niezbędne luzy dylatacyjne. Ich optymalne wdrożenie to pewność dobrego, prawidłowego zamontowania parapetów. Stąd podstawowym krokiem podczas montażu okna jest jego idealne wymiarowanie i uwzględnienie wszelkich nierówności czy różnic między poszczególnymi punktami.
Montaż okna na nierównym podłożu
Nie chodzi wyłącznie o sam brak odpowiedniego poziomowania okna. Wystarczy, by grupa montażowa nie zadbała o dokładne wyczyszczenie drobnych elementów, a skrzydło nie osiądzie właściwie na ścianie. Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są:
resztki gruzu i tynku
elementy drewna
odkruszona cegła
ubytki z prac budowlanych
W praktyce takie elementy ograniczą możliwość właściwego osadzenia okna. Dodatkowo mogą doprowadzić do efektu szczelinowania, co z kolei przełoży się na niepożądane mostki termiczne.
Nietrwałe klocki podporowe
Ich brak w zasadzie dyskwalifikuje okno pod kątem jakości, ponieważ będzie podatne na pionowe poruszanie się elementu. Z kolei słaba jakość klocków prowadzi do odkształceń. Tymczasem wśród najczęściej popełnianych błędów montażowych w przypadku okien są:
mała trwałość fizyczna zastosowanych klocków
niewłaściwe rozmieszczenie
złe wypoziomowanie
ignorowanie faktu, że klocki wystają poza ramę.
W efekcie montaż okna będzie tylko pozorny, ponieważ w praktyce – szczególnie z upływem czasu – pozostanie ono bardzo podatne na ruchy mechaniczne oraz ciąg powietrza.
Uszkodzenia okna podczas pracy
Powszechnym błędem bywa nawet niewielkie uszkodzenie okna podczas transportu lub wstępnych prac montażowych. To najczęściej uderzenia skrzydła, upadki czy inne efekty nieprawidłowego utrzymywania skrzydeł. Należy pamiętać, że okna są szczególnie wrażliwe na wszelkie sytuacje, które mogą doprowadzić do ich odkształceń. Efektem takich sytuacji są nieszczelności, złe wymiarowanie czy kłopoty z domknięciem. Warto w tym kontekście używać urządzeń zapewniających bezproblemowe utrzymywanie dużych elementów budowlanych. Rynek zapewnia w tym kontekście spore możliwości. Np. manipulatory do szyb – narzędzia przeznaczone do miniżurawi Jekko – zapewniają precyzyjną obsługę i montaż szyb: od podniesienia jej, ustawienia po umieszczenie w konkretnym miejscu. W sytuacji, gdy manipulatory obsługują szyby o wadze do 1800 kg (doskonałym przykładem jest manipulator holenderskiej marki – VIAVAC GBH-1800), operator ma szczególną swobodę w zakresie pracy.
Niewłaściwe uszczelnienie okna
Nawet samo zamontowanie okna nie oznacza jeszcze zakończenia całego procesu. Niemniej istotne jest jego uszczelnienie. Niepełne uszczelnienie progu sprawia, że dochodzić będzie do wciekania pod ramę wody opadowej. W dalszej perspektywie efektem jest zawilgocenie muru i skraplanie się w okolicach parapetu. Może dochodzić również do niepożądanego ruchu powietrza. Stąd tak istotne jest prawidłowe uszczelnienie styku ramy okna i muru, który znajduje się pod oknem.
Do czego prowadzi niewłaściwy montaż okien?
Instytut Techniki Budowlanej wskazuje, że najczęściej popełniane błędy to:
wstawianie okien zbyt małych lub w zbyt duże otwory w murze
montaż bez kotew, a wyłącznie na pianę
nieprawidłowe używanie kotew i dybli
brak uszczelnienia pod oknem
niestaranne uszczelnianie szczelin między oknem i murem
niewłaściwe poziomowanie progów okiennych
błędna kolejność przeprowadzanych prac
akceptacja widocznych błędów
mankamenty na etapie projektowania nieruchomości
Należy pamiętać, że zły montaż okna to przede wszystkim pewna utrata jego właściwości. Okno nie zabezpieczy nieruchomości przed chłodem czy wilgocią. Dodatkowo konsekwencją źle zamontowanego okna będzie negatywny wpływ na ścianę. W efekcie nawet stosunkowo niewielkie błędy podczas określania pomiarów okna czy jego obsadzania będą miały duże przełożenie na korzystanie ze skrzydła – szczególnie podczas jesieni i zimy, gdy oprócz np. nierówności odczuwalne będzie też wyraźne wyziębianie pomieszczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Skontaktuj się
z nami już teraz!

    Voglio iscrivermi alla newsletter Jekko e/o ricevere vostre informative