Utrzymanie ruchu na produkcji, a wykorzystanie mini żurawi Jekko

Opublikowano dnia 23 maja 2021 Kategoria:

Proces utrzymania ruchu – jeśli spojrzeć na niego od strony czysto organizacyjnej – obejmuje kompleksowe działania i procesy produkcyjne, które skupiają się na zapewnieniu właściwej infrastruktury do wykonania zadania. W tym kontekście szczególnej wagi nabierają jakość oraz prawidłowa konserwacja i eksploatacja maszyn i urządzeń, które wpływają na ciągłość działań.
Na proces utrzymania ruchu spojrzeć należy z kilku perspektyw. Wstępną jest ogólna administracja. To przede wszystkim prowadzenie spisu parku maszynowego w zakładzie – dbałość o ogólnie rozumiane kwestie dokumentacji. Oczywiście utrzymanie ruchu nie ogranicza się wyłącznie do dbałości o czasowe uzupełnianie wpisów po przeglądach czy weryfikację badań technicznych. Bardzo szerokim zakresem działań jest m.in. dbałość o konserwacje urządzeń, regularne przeglądu i niezbędne remonty wykorzystywanych maszyn.
Co ważne, prawidłowe utrzymanie ruchu obejmuje też usuwanie awarii, a więc ogólne prawidłowe działanie maszyn. Wynika z tego obowiązek dobrej, przejrzystej gospodarki zapasami, częściami zamiennymi oraz innymi elementami wpływającymi na bieżące działanie urządzeń.
Można więc przyjąć, że utrzymanie ruchu – określane z j. angielskiego jako maintenance – to pełen zakres działań, które zostają podjęte, aby zapewnić pełną ciągłość produkcji opartej na funkcjonowaniu maszyn i innych urządzeń.
Dlaczego dział utrzymania ruchu jest tak istotny?
Jego prawidłowe działanie w naturalny sposób przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Trudno o efektywną produkcję w sytuacji, gdy dział utrzymania ruchu nie jest w stanie zapewnić szybkiej reakcji na bieżący, drobny problem technicznym czy niezbędną wymianę niewielkiego podzespołu.
Jest to szczególnie istotne wobec rosnącego znaczenia automatyzacji. Scedowanie obowiązków ludzkich na maszyny niesie za sobą oczywiście wymierne korzyści, ale – w przypadku awarii – to pracownik działu utrzymania ruchu musi podjąć szybkie i konkretne decyzje, które mają zabezpieczyć ciągłość działania firmy.
Jakie działania obejmuje utrzymanie ruchu?
Duże znaczenie ma tu oczywiście konkretny profil działalności firmy, ale mogą być to wszelkie działania związane z wymianami i zaplanowanymi serwisami. Dużym zakresem jest usuwanie awarii – automatyki, pneumatyki czy innych sektorów. Ważną gałęzią pozostaje ogólna konserwacja i swoiste zabezpieczanie maszyn produkcyjnych przed ryzykiem uszkodzeń.
Dużą rolę w tym względzie odgrywa własny park maszynowy. Wiele prac serwisowych można zrealizować we własnym zakresie – oczywiście przy założeniu, że firma dysponuje właściwym zapleczem. Szczególnie ważna w tym kontekście jest możliwość udźwigów poszczególnych elementów. Nie wymaga to dużych nakładów finansowych – nawet niewielki sprzęt, jak np. mini żurawie Jekko, przy relatywnie małych gabarytach zapewni pełną obsługę zadań. Przykładem jest SPX312 – model o prawie 10-metrowym zasięgu działania, a jednocześnie kompaktowy, wszechstronny i łatwy w manewrowaniu. Dzięki 1200 kg udźwigu sprosta wszelkim zadaniom wynikającym z pracy pod dachem – to ważne w przypadku np. wysokich konstrukcji wymagających podniesienia na ich pułap konkretnych elementów. Warto jednak zauważyć, że określenie „mini” nie ogranicza się do rzeczywiście niewielkich zasięgiem urządzeń. Inna wersja Jekko – SPX424 – to już 12 m długości ramienia przy potencjale 2,4 t udźwigu. Takie parametry realnie zmieniają możliwości działania.
Nie można prac ograniczać tylko do formy konkretnych działań maszynowych czy serwisowych. Pod procesy utrzymania ruchu wlicza się również bardzo duży zakres działań o charakterze edukacyjnym czy świadomościowym. Tak więc oprócz standardowego zapewnienia wysokiej wydajności produkcji wyróżnić można też m.in.:
· planowanie szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników
· modernizacje i rozbudowy sprzętu zgodnie z wymogami technicznymi
· weryfikacja jakości danych produktów zamiennych oraz kompetencji dostawców.
Praktyczne utrzymanie ruchu
Firma produkcyjna zabezpieczająca proces wytwarzania określonych dóbr dba o ciągłość działania wyposażając swoje zaplecze techniczne m.in. w specjalistyczny mini żuraw Jekko. Jego możliwości sprawiają, że oprócz standardowych aktywności, maszyna może również wspomóc rozwiązywanie bieżących awarii – np. Poprzez unoszenie uszkodzonego elementu czy inne formy wykorzystania jej potencjału. W ten sposób mini żuraw jest jednym z podstawowych elementów zabezpieczających stałą, równomierną produkcję.
Samo utrzymanie ruchu obejmuje jednak nie tylko używanie maszyny, ale też m.in. szkolenia dla pracowników pokazujące możliwości techniczne urządzenia. W założenia wpisze się też każda forma modernizacji żurawia – podwyższenie jego wyposażenia czy wymiana danych elementów pod kątem wprowadzenia kolejnych funkcjonalności. Warto w tym kontekście zauważyć, że dział utrzymania ruchu obejmować będzie więc maszyny produkcyjne, ale też zabezpieczenie tych, które są do tego zabezpieczenia niezbędne. To pokazuje jak istotną kwestią jest prawidłowa konstrukcja tego rodzaju działu w firmie oraz precyzyjne wskazanie określonych kompetencji i zakresów działań.

DODATKOWE INFORMACJE

Skontaktuj się
z nami już teraz!

    Voglio iscrivermi alla newsletter Jekko e/o ricevere vostre informative